Kim in June 2014


Hue Tet Holiday in Film

Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay trở lại Huế sau khi có chuyến viếng thăm bà ngoại tôi ở Đà Nẵng.
Đã lâu lắm rồi,  để trở về tôi mới có dịp thấy Huế đẹp và bình yên đến như vậy, khi cách xa Đà Nẵng chỉ một con đèo, chỉ vài năm thôi Đà Nẵng đã phát triển nhanh một cách kinh khủng, thì Huế vẫn vậy, vẫn dịu dàng, thuỳ mị e ấp.
http://25.media.tumblr.com/94daffffdc02aab062e93ead82ad9c4b/tumblr_n0u5wf6bju1qzdiiio4_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/a908057b6650cb8360b0404f2866bd28/tumblr_n0u5wf6bju1qzdiiio5_1280.jpghttp://24.media.tumblr.com/b1023abff21dde595a4f9d1ae28847fc/tumblr_n0u5wf6bju1qzdiiio3_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/7d1bbbfb6c9abec225cc1f1dd8b16c57/tumblr_n0u5wf6bju1qzdiiio2_1280.jpg
và đây là một vài ảnh tôi chụp bằng Iphone Hue by Iphonegraphy

Tet Holiday Part 4

http://25.media.tumblr.com/d47e75d18671b3517ee398088101a421/tumblr_n0rhw98W9U1qzdiiio9_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/67a940255f8d721f9481ca5d48ff3733/tumblr_n0rhw98W9U1qzdiiio7_1280.jpghttp://24.media.tumblr.com/7f5d8444f77ce89b2403e6dda2c136e0/tumblr_n0rhw98W9U1qzdiiio6_1280.jpghttp://31.media.tumblr.com/ecba14f4a727fa70d4e9c03da2c3469a/tumblr_n0rhw98W9U1qzdiiio5_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/c43aa025f4d6ae729dcef9168b6f7af0/tumblr_n0rhw98W9U1qzdiiio1_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/933bbd5fb75cdd915c3de9b8e6fb321d/tumblr_n0rhy3pMQl1qzdiiio9_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/2e9689f308c6cf3c9dce8ad43087b09f/tumblr_n0rhy3pMQl1qzdiiio5_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/76550ba62cbc40cc6012914380fa679c/tumblr_n0rhy3pMQl1qzdiiio6_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/0d7d1700274010637c33b87e9ebdfd6f/tumblr_n0rhy3pMQl1qzdiiio4_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/c677f990d1a93bbaa8f5caaaa95e455b/tumblr_n0rhy3pMQl1qzdiiio1_1280.jpghttp://24.media.tumblr.com/afe5032f57e51e21ab417f25df06d517/tumblr_n0rhw98W9U1qzdiiio10_1280.jpg
http://25.media.tumblr.com/ac114fbbceea23309a749020ce51b957/tumblr_n0rhy3pMQl1qzdiiio2_1280.jpg

Tet Holiday Part 3

Mui Ne
http://25.media.tumblr.com/04ee28fe0c26ac20f505a2573891de77/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio4_1280.jpghttp://31.media.tumblr.com/fc0caf7f803c9d6c1c9a21d8f6a95c35/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio2_1280.jpghttp://24.media.tumblr.com/c66f8c05e1818ae070fa5f483ad424da/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio3_1280.jpg
http://24.media.tumblr.com/c7152969d52727e6304aa5cae91214f7/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio5_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/a4ccbd2aad8fc371a62b8ac08bfcba4b/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio1_1280.jpg
http://25.media.tumblr.com/f85f915ae3b83f5d8abf9ab6fb240939/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio7_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/8223a6b836b55ed62ee411b4e1f905cb/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio8_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/afa3b65960148c3c846cbb701e5dcdbb/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio9_1280.jpghttp://24.media.tumblr.com/649284a23b5fd2125903dfb1ad00e87c/tumblr_n0rhp7D4Yl1qzdiiio10_1280.jpg http://25.media.tumblr.com/01f3c1ce9b2dd0bc014945cd497dc36a/tumblr_n0rhrs7BaC1qzdiiio6_1280.jpg
 http://24.media.tumblr.com/6e7d00e47fa8ecadbd3c385fdba32c52/tumblr_n0rhrs7BaC1qzdiiio10_1280.jpghttp://31.media.tumblr.com/1e3fda6f444926817c5d893c46d9e451/tumblr_n0rhrs7BaC1qzdiiio5_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/3e11aa915283cd279b0d3837fee2fcb1/tumblr_n0rhrs7BaC1qzdiiio4_1280.jpghttp://31.media.tumblr.com/87f5fa590f6bb9e788f8b3db39b7207a/tumblr_n0rhrs7BaC1qzdiiio2_1280.jpghttp://31.media.tumblr.com/911059508afb6fda4e0f04790db80a84/tumblr_n0rhrs7BaC1qzdiiio1_1280.jpg

Tet Holiday Part 2

Bình Ba Island, Mui ne and Ba Ria - Vung Tau


Bình Ba Island Mùng 8

http://31.media.tumblr.com/d0ff8c6f482f574b5ba20b5dd75b4801/tumblr_n0rh7mT9A91qzdiiio6_1280.jpg  http://24.media.tumblr.com/4874ecef1769c7d6493373db85b8dae7/tumblr_n0rh4tpVfM1qzdiiio9_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/ff7688fa5b9db0892c3377f4cc09d381/tumblr_n0rh4tpVfM1qzdiiio4_1280.jpg 
http://24.media.tumblr.com/45d3f84f3e156ec8ab12783778673439/tumblr_n0rh4tpVfM1qzdiiio5_1280.jpg
https://24.media.tumblr.com/680751707b46456eeeff7500ee383ccb/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio6_1280.jpg
https://24.media.tumblr.com/f09f7fb870f9ba2adebf9810120186d2/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio2_1280.jpg
https://31.media.tumblr.com/ff0fda1ed51621b24695054cbc3947dc/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio4_1280.jpghttps://31.media.tumblr.com/511f5f004d5c6e1af41c72d3eea6bc75/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio3_1280.jpghttps://31.media.tumblr.com/df396ac23a906dbc30e9aa65e59be858/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio5_1280.jpghttps://24.media.tumblr.com/0d93dfc1a8a7c871496118011d98d19e/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio7_1280.jpghttps://24.media.tumblr.com/aee9adc1cc6081c5071e14ba20522c70/tumblr_n0rqezJYiO1qzdiiio9_1280.jpghttp://25.media.tumblr.com/0a12b4e2b219da688bbb54017af66092/tumblr_n0rh7mT9A91qzdiiio5_1280.jpg
http://24.media.tumblr.com/fe1924df5e539d123b69800ea422f572/tumblr_n0rh7mT9A91qzdiiio2_1280.jpghttp://24.media.tumblr.com/2c9e95a7cddc01fe77c9f27a5bdba5ce/tumblr_n0rh7mT9A91qzdiiio3_1280.jpg